گزارش برنامه های اجرا شده سال 93 با سپنج کوه

سالی که گذشت در مجموع 15 برنامه اجرا شد به شرح زیر:

1-    یکروزه 7 فروردین، قله دارآباد

2-    پنج روزه از 10 فروردین ، قله تفتان و گشت سیستان بلوچستان

3-    یکروزه 12 اردیبهشت ، آبشار ایگل

4-    یکروزه 19 اردیبهشت، دشت آزو 

5-    دو و نیم روزه از 24 اردیبهشت، قله شیرکوه و گشت یزد

6-    سه و نیم روزه از 5 خرداد، قله هزار و گشت راین و کرمان

7-    سه روزه از 14 خرداد، قله حوض دال دنا و آبشار مارگون

8-    یکروزه 2 آبان، میگون به ده تنگه

9-    یکروزه 12 آبان، خمده به هرانده و غار بورنیک

10-   دو روزه از 22 آبان، آبگرم فلکده و دامنه های قله شاه رشید

11-  یکروزه 14 آذر، دریاچه حوض سلطان و گشت علی آباد

12-  دو روزه از 21 آذر، قله ارفه کوه

13-  یکروزه 5 دی، قله زرینکوه

14-  یکروزه 19 دی، کویر مرنجاب و نوش آباد

15-  دو روزه از 2 بهمن، قله اتابک و گشت ورسک

در این برنامه ها در مجموع 8 برنامه یکروزه و 7 برنامه چند روزه اجرا گردید. 9 قله صعود شد که نیمی از آنها از قله های شاخص کشور بودند. برخی از برنامه ها نیز کوهپیمایی سبک و گشت بودند و بعضی نیز ترکیبی بودند. از 12 ماه سال 93، 5 ماه برنامه نداشتیم و برنامه های اجرا شده ، در 7 ماه اجرا شده است. 
/ 1 نظر / 100 بازدید
david

جناب سپنج دوست عزیزم سال 93 یکی از پربارتربن سالهای کوهنوردی من بود. ممنون به خاطر برنامه های خوب و زیبا و داشتن افتخار همنوردی با تمام سپنج کوهیان.